Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

  Aktuality: Naši milí, přejeme vám VŠEM pohodové léto plné zábavy, radosti a relaxu!
Děkujeme za krásný školní rok 2018/2019 a za vaši spolupráci. Těšíme se na vás opět po prázdninách.

V rubrice  "Informace pro rodiče" u jednotlivých oddělení najdete informace o tom, co je potřeba zařídit a co všechno bude Vaše dítě do školky potřebovat. Najdete tam také tiskopisy k zřízení trvalého příkazu pro úhradu školného a přihlášku ke stravování do školní jídelny.

Vzhledem k Zákonu o ochraně osobních údajů (GDPR) nenajdete na našich stránkách žádné fotografie z akcí, které mateřská škola pořádá nebo kterých se zúčastňuje. K těmto účelům využíváme naše Facebookové skupiny, do kterých jsou přidáváni pouze rodiče dětí, které navštěvují naši mateřskou školu. Odkazy na skupiny naleznete v rubrikách "Informace pro rodiče". Děkujeme za pochopení.

 

 

Vítejte na stránkách Keramické školky!

 

Mateřská škola se nachází v klidné části města Přerova v bezprostřední blízkosti městského parku Michalov. Sídlí v památkáři chráněné vile, která byla přestavena a uzpůsobena tak, aby odpovídala svému nynějšímu využití. 

V budově se nachází dvě oddělení - oddělení pro mladší děti "Vrabčákov" a pro starší děti "Človíčkov". Každé oddělení má kapacitu 24 dětí. V suterénu budovy se nachází keramická dílna s pecí a také sušárna sloužící k vyschnutí výrobků z keramické hlíny. K budově také náleží menší pozemek, který slouží jako školní hřiště pro děti. K pobytu venku ale využíváme zejména park Michalov. 

Školka má také odloučené pracoviště, které se nachází v ulici Sokolská, taktéž v klidné lokalitě uprostřed sídliště. Tady najdete oddělení "Zajíčků". Navštěvuje ho 24 dětí ve věku 3-7 let. K pobytu venku slouží rozsáhlá zahrada, kde si děti nejen hrají, ale také pěstují ovoce a zeleninu. 

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání využívá prvků programů „Začít spolu“, „Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole“ a „Barevné kamínky“. Zároveň je spojen se specifickým výtvarným zaměřením školy, které rozvíjela již od svého založení. Základem pro dnešní výtvarné zaměření byly nejen úžasné tvořivé schopnosti a skvělé výtvarné cítění učitelek, ale především fakt, že výtvarnými prostředky se mohou děti vyjádřit ještě dříve, než se plně rozvine jejich omezená slovní zásoba. Výtvarný program je tudíž veden jako osa všemi částmi předškolního vzdělávání a je dále rozšířen výtvarný obor „KERAMIKA“, od kterého byl odvozen i název školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání „Hliněný svět v dlaních“. Ten byl ale v průběhu loňského školního roku přepracován a byl vytvořen nový vzdělávací program, při jehož tvorbě bylo naším cílem probudit v dětech nejen fantazii a tvořivost, ale zároveň je nenásilnou a hravou formou seznámit s historií planety Země. K tomu nám pomohla nejen historie města Přerova, zejména jeho městské části Předmostí, které je významným archeologickým nalezištěm z dob lovců mamutů, ale nechaly jsme se také inspirovat večerníčkovými příběhy a knihami „O Človíčkovi“. To všechno dalo vzniknout novému ŠVP PV s tajemným názvem „JAK TO VŠECHNO ZAČALO...“, který vešel v platnost 2. září 2013. 

Škola pravidelně pořádá různé akce nejen pro děti, ale také pro rodiče. Z akcí pro děti jsou to různá divadelní představení, konaná ve školce, mikulášská nadílka, každý pátek pravidelně navštěvujeme Sokolovnu v Přerově, kde se snažíme v dětech ukotvit správné pohybové návyky a zároveň se nenásilnou formou seznamují s nejrůznějším cvičebním nářadím a náčiním, navštěvujeme divadelní představení a koncerty v Městském domě a v kině Hvězda. Pro rodiče a děti organizujeme akce jako Jarní tvoření spojené s oslavou svátků jara – Velikonoc, Podzimní harašení, které je u dětí z předškolního oddělení - Človíčkova obohaceno o spaní ve školce a o večerní program pro odvážné děti, Vánoční zvonkování a besídku ke dni matek. 

Děti také navštěvují různé kroužky a kurzy. Jsou to tanečky, plavecký kurz a angličtina. 

Spolupracujeme s nejrůznějšími organizacemi jako je BIOS Přerov, Základní škola U Tenisu, Základní škola Velká Dlážka, Základní škola Předmostí, DDM Atlas, knihovna Palackého, knihovna Velká Dlážka  Plavecký areál Přerov, se Sokolem Přerov a s Pedagogicko-psychologickou poradnou Přerov. Spolupracujeme i se Střední pedagogickou školou v Přerově v rámci odborné praxe studentů. Na obou našich pracovištích probíhá souvislá a průběžná praxe studentů. Děti chodí na divadelní představení studentů do Střední pedagogické školy.