Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

JEDEN DEN

V KERAMICKÉ ŠKOLCE

 

 

 

Provoz  mateřské školy je zahájen ráno od 6.30 hod. Děti převlékají v prostorné šatně, která přísluší ke každé třídě. Pro své osobní věci má každé dítě k dispozici šatní box, prostor na sednutí a místo v botníku.

Značku, kterou si sami vyberou na začátku školního roku, mají na své přihrádce v šatně, v umývárně, na lehátku a na papírových boxech v šatně i ve třídě. Do boxů v šatně budou p. učitelky zakládat výkresy dětí či pracovní listy a vytvářet tak soubor materiálů tzv. „Portfolio“. Tento soubor bude vypovídat o etapách postupného vývoje každého dítěte v průběhu docházky do školky. Boxy ve třídě budou sloužit dětem k ukládání každého obrázku z volných činností.


Děti se postupně schází v MŠ do 8.00 hodin, později jen na základě dohody s p.učitelkou. V této době probíhají volné hry pod názvem „Veselé vstávání“.

Dětí si vybírají hry a činnosti podle svého přání nebo nabídky činností připravených p. učitelkou, rozvíjejí kamarádské vztahy, navazují první dětská přátelství.


Následuje společný program, který je zahájen setkáním v „Ranním kruhu“. Děti se posadí do kruhu na polštářky, které si přinesly z domova. Přivítají se říkadlem Dobrý den, písničkou, pozdraví se a pohladí. Ranní kruh je prostor pro sdělení aktuálních zážitků, pro učení se vzájemné komunikaci a pravidel naslouchání. Vzájemné sdílení je důležitým prvkem k rozvíjení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi.

Na nástěnce vedeme každý den záznam o počasí, jaký je den, měsíc, roční období, procvičujeme číselnou řadu, barvy….

Vytváříme na základě prožitých situací společně pravidla správného chování mezi dětmi. Dáváme zde dětem příležitost ke společné oslavě svátků a narozenin. Této situace využíváme také k upevňování pravidel společenského chování a komunikace (podání ruky, oční kontakt, radost z přáníček ostatních dětí i dospělých apod.)

Ranní kruh je zakončen pohybovou chvilkou, zdravotními cviky „Cvičeníčko pro zdravíčko“ a pohybovou hrou nebo hrou se zpěvem.


Dopolední svačina.

Při svačině se děti samy obsluhují, vezmou si tolik jídla, kolik sní. Děti v předškolním oddělení si samy mažou pomazánku na pečivo, případně samy nabírají přesnídávku, jogurt, atd. Děti do jídla nikdy nenutíme, pouze pobídneme, vysvětlíme jim důležitost pestré stravy, konzumace zeleniny atd., doporučíme vždy ochutnat. Po celý den je samozřejmostí dodržování pitného režimu.

Při drobné nehodě při stolování si děti samy uklízí na stolečku, učí se manipulovat i se smetáčkem a lopatkou. Použité nádobí odnáší na určené místo.


Po dopolední svačině následuje "Řízená činnost v tzv. centrech aktivit.

Mezi podmínky, které příznivě ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělání, patří také prostředí. V programu Začít spolu, podle kterého pracujeme, jsou třídy rozděleny do koutků - center aktivit, které stimulují děti ke hře a práci s různým materiálem. Dítě si volí mezi činnostmi, které připravila učitelka na základě týdenního nebo časově delšího a náročnějšího plánu.Tento plán vychází z aktuálního projektu s názvem „ Jak to všechno začalo...“.

Možnost volby nabízených činností je také závazkem pro děti, že po dokončení své práce uloží pomůcky, s kterými pracovaly, na své místo. Všechna centra aktivit máme označena obrázkem s nápisem a jsou doplněna společnými pravidly.

Centra mají určitou kapacitu. K vymezení počtu dětí, pracujících v jednotlivých centrech, používáme obrázky s číslicemi a odpovídajícím počtem puntíků. Dětem jsou během volných her k dispozici všechna centra aktivit, při řízených činnostech se otevírají pouze ta centra, která jsou v souvislosti s plánovaným programem.

Aktuální centra aktivit:

  • Ateliér a dílna

  • Manipulační hry

  • Kostky a auta

  • Pokusy a objevy

  • Domácnost

  • Dramatizace

  • Knihy a písmena

  • Škola

  • Hudba

  • Pohybové aktivity

Po ukončení práce v jednotlivých centrech aktivit (CA) se děti opět sejdou v hodnotícím kruhu, kde se mohou vyjádřit, jak se jim pracovalo v CA, které činnosti je nejvíce zaujaly, s kým se jim dobře spolupracovalo, kdo jim v práci pomohl nebo poradil, v čem by chtěly dále pokračovat nebo co by chtěly ještě opakovat. Hodnotící kruh je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje slovní zásoby, souvislého vyjadřování a sociálních vztahů.Pobyt venku je část dne, kde se také střídají řízené a volné činnosti. Plynulý přechod ze třídy do šatny zajišťují v tuto dobu obě učitelky nebo učitelka a paní školnice. Zatímco některé děti ještě mají možnost dokončovat svou práci nebo uklízet pomůcky ve třídě, ostatní již odcházejí do šatny. Tam jim pomáhá s oblékáním a dodržováním pravidel učitelka, která přišla na odpolední službu. Ta také první odchází s již oblečenými dětmi ven nebo na školní zahradu. Zbývající děti z MŠ se zpravidla rozdělí na další dvě skupiny. Tím je zajištěna práce v menší skupině při objevování a pozorování.

Fyzickou stránku dítěte rozvíjíme pomocí různých pohybových her, zdoláváním přírodních překážek. Krásné okolí naší školy, řeka Bečva a park Michalov, přispívají k příjemnému a bohatému prožití vycházek.


Po návratu z venkovního prostředí navazuje hygiena a příprava na oběd. Určená služba rozdává dětem lžíce, učitelka nalévá dětem polévku, starší děti si nalévají samy. Děti si samy přinášejí na své místo pití, kompoty, saláty i hlavní jídlo. Opět platí, že starší děti si nabírají salát či kompot samy v přiměřeném množství. Maso nebo knedlíky dostávají nakrájené. Menší děti jí lžící a používají vidličku k napichování, školáci si berou celý příbor a sami jídlo krájí.

Použité nádobí uklízí děti samy na určené místo.Pitný režim

Pitný režim je zabezpečen po celý den. Každé dítě má možnost si ve školce kdykoli čerpat čistou vodu z plastového zásobníku s kohoutkem. Děti pijí z plastových kelímků, které ukládají do plastových boxů. Při pobytu venku v letních měsících děti používají plastové kelímky v přenosných boxech a zásobníky s vodou.


Zdravotní odpočinek.
Po obědě děti odpočívají na lehátku, převlékají se do pyžama. Učitelka přečte dětem samostatnou pohádku nebo čte knihu příběhů na pokračování. Někdy poslouchají nahrávky. Děti, které neusnou, mohou pouze odpočívat nebo jim nabídneme klidné činnosti - prohlížení knížek, časopisů, kreslení. Vedeme je k ohleduplnosti ke spícím kamarádům. Na WC mohou kdykoliv - dítě si samo určuje, učitelka jenom připomíná.

K probouzení dětí využíváme relaxační hudbu, děti se učí ustlat si postýlku, poskládat pyžamko.

Oblečení mají poskládané a uložené na své židličce.

Děti jsou vedeny k samostatnému oblékání. Dobrých výsledků v oblasti sebeobsluhy (ale i v jiných oblastech) dosahují děti důsledným využíváním pravidla „Pomoz mi tak, abych to dokázal sám“. Učitelka ukazuje dětem postup při oblékání, poradí a pomáhá jen při složitějších úkonech.Po zdravotním odpočinku následuje odpolední svačina, která je opět zajišťována ze školní kuchyně. Dětem, které odchází před jejím zahájení, je na přání rodičů svačina zabalena s sebou.Odpolední činnosti.
Odpoledne si děti vybírají činnosti a hry podle své záliby. Učitelka má prostor, aby se věnovala dítěti individuálně. Podle pozorování ví, že dítě potřebuje např. zlepšit motoriku - pak s ním vystřihuje, pomáhá mu při hře s mozaikami, zařazuje grafické cviky, využívají pracovní listy, mohou opakovat básně, písně, říkadla, tanečky apod.. Před odchodem domů děti sklidí své hračky, pracovní pomůcky a uloží je určené místo. Kolektivní stavby, společné práce nebo nedokončené činnosti mohou děti, na základě domluvy s učitelkou, nechat rozpracované k dokončení na další den.


Provoz v MŠ končí v 16.00 hodin. 

Obsah školního vzdělávacího programu

 

Obsah vzdělávání je ve Školním vzdělávacím programu rozpracován do sedmi tematických celků, které jsou v programu rámcové. Ty se dále budou volně rozpracovávat a konkretizovat do podtémat v třídních plánech, s ohledem na přání , aktuální možnosti a schopnosti dětí. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace.

 

 

 1. Integrovaný blok

JAK TO VŠECHNO ZAČALO

 

  2. Integrovaný blok

JAK SE OHŘÁL V KOŽICHU

 

 3. Integrovaný blok

„JAK SE POSADIL KE STOLU“

 

 4. Integrovaný blok

 

 

 

 

5. Integrovaný blok

"JAK POSLAL PÍSNIČKU DO SVĚTA"

 

 

6. Integrovaný blok

"ČLOVÍČEK A ČLOVÍČKA "

 

7. Integrovaný blok

"JAK SE NAUČIL PLAVAT"

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář