Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTIVITY

Práce s keramickou hlínou

Spolupráce se SOKOLEM - děti každý pátek navštěvují tělocvičnu Sokol.

Každodenní vyžití v parku Michalov

Možnost přihlásit se do kurzu plavání v rámci MŠ

Možnost přihlásit se do kurzu angličtiny v rámci MŠ

Navštěvujeme různé kulturní a vzdělávací akce (divadelní představení, koncerty, pohádky...)

Společně oslavujeme narozeniny dětí (prohlubování vztahů)

Společně se staráme o šnečka v každém oddělení 

Každoročně se účastníme "Mateřinek v pohybu", které vrcholí v MD Přerov

Lyžařský výcvik ve SKI Areálu Hlubočky

Ped. praxe studentek SPgŠ

Hudební výchova - děti často zpívají za doprovodu klavíru, kytary nebo ukulele. Zkouší orffovy nástroje

Děti se pravidelně zúčastňují výukových programů v ORNISu a BIOSu v Přerově, v Muzeu Komenského a také salonů v DDM Atlas Přerov.

Na začátku školního roku probíhá depistáž dětí , při které se zjišťuje úroveň zralosti před nástupem do školy a také řečové schopnosti dětí, případně logopedické nedostatky. Depistáž provádí odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny. Výstupem jsou doporučení pro rodiče v jednotlivých oblastech.

Na začátku školního roku organizujeme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou přednášku o školní zralosti a připravenosti dítěte na školu pro rodiče.

Pohádkové snění - pohádky čtené "pohádkovou babičkou".

V žádném z našich oddělení není TV - pohádky pouštíme pouze z rádia.

Pokusy se solí, vodou, ledem, motýlí zahrádka apod.