Jdi na obsah Jdi na menu
 


O třídě Človíčků

 

 V Človíčkově s dětmi pracují:

60939649_2918842624823336_8321206335194529792_o.jpg

paní učitelka Bc. Kateřina Trnková

paní ředitelka Ivana Zdařilová

asistent pedagoga: Dominika Rygalová

 

 

Třídu Človíčků navštěvuje 24 dětí ve věku 4,5 - 6 let. Po celý rok probíhá v oddělení příprava na školní docházku.

Děti se v průběhu roku účastní různých kroužků. Jsou to podzimní a jarní Předplavecký výcvik, angličtina pro začátečníky a pokročilé "Get ready with Teddy", Lyžařský výcvik ve SKI Areálu Hlubočky a tanečky, které vrcholí vystoupením na akci s názvem "Mateřinky v pohybu" v Městském domě v Přerově.

V oddělení starších dětí také každoročně probíhá souvislá a průběžná pedagogická praxe studentek a studentů Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově. Dalšími školami, se kterými Človíčci spolupracují jsou ZŠ U Tenisu Přerov (cvičení v Gymnastické hale, cvičení s p. učitelkami tělesné výchovy ve školce) a ZŠ Velká Dlážka (dny otevřených dveří, ...)

Děti navštěvují různá divadelní představení a koncerty přiměřené jejich věku. Pravidelně se zúčastňují výukových programů v ORNISu a BIOSu v Přerově, v Muzeu Komenského a také salonů v DDM Atlas Přerov.

Na začátku školního roku probíhá depistáž dětí , při které se zjišťuje úroveň zralosti před nástupem do školy a také řečové schopnosti dětí, případně logopedické nedostatky. Depistáž provádí odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny. Výstupem jsou doporučení pro rodiče v jednotlivých oblastech.

Na začátku školního roku organizujeme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou přednášku o školní zralosti a připravenosti dítěte na školu pro rodiče.  

 
 


Poslední fotografie


Archiv

Kalendář
<< duben / 2020 >>