Jdi na obsah Jdi na menu
 


O třídě Vrabčáků

28. 1. 2014

img_9375.jpgVe Vrabčákově s dětmi pracují:

p. uč. Jana Pokorná

p. uč. Jan Smola                            

Třídu Vrabčáků navštěvuje 24 dětí ve věku 3 - 4,5 let. Děti se adaptují na nové prostředí, seznamují se s novými kamarády, dospěláky, zvykají si na odloučení od rodiny.

Ve Vrabčákově si děti nejen hrají, ale také se učí. Učí se, co je v životě důležité - aby se dokázali s lidmi domluvit a vzájemně si pomohli, uměli přiznat chybu a omluvit se, být samostatní, věřit si, ale nebýt sobečtí a brát ohled na ostatní, ....... a to všechno proto, aby z každého vrabčího kluka a z každé vrabčí holčičky vyrostl skvělý človíček, kterého budou mít všichni rádi a budou si ho vážit.

Aby v naší třídě všechno fungovalo tak, jak má, a aby se nám společně hezky pracovalo, máme určená PRAVIDLA, která se učíme dodržovat. Jsou to například tato: "Ve třídě chodíme pomalu", "Ruce nám pomáhají a neubližují", "Uši slouží k naslouchání", "Kopeme pouze do balónu", "Pusa říká jen hezká slova", "Když jeden mluví, ostatní naslouchají", .... Tato pravidla máme v podobě piktogramů, které děti samy kreslí, vyvěšená po celé třídě, aby je měly stále na očích.

 Velký důraz klademe na samostatnost dětí, samy se obsluhují při jídle - chystají si svačinku, oběd, nosí si pití, učí se správně chystat příbor a správně ho při jídle používat. Ve Vrabčákově jí děti za pomoci lžíce a vidličky. Snaží se samy plnit zadané úkoly, pokud si neví rady, požádají o pomoc ostatní děti nebo paní učitelky. Také při oblékání se snaží být co nejvíce samostatné. Řídíme se heslem "POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM".

 Nejen na začátku docházky do školky, ale i po celou dobu jejího trvání dbáme na komunikaci s rodiči, která nám pomáhá k efektivnější práci s dítětem a také k lepší adaptaci. Na konci prvního pololetí probíhají konzultační hodiny s rodiči, kde konzultujeme vývoj dítěte.